عضویت در سایت و ورود به ناحیه کاربری هر تعداد دوره آموزشی که تمایل دارید ثبت نام آنلاین نمائید


در برنامه های آموزشی شرکت نمائید و منابع آموزشی را مطالعه فرمائید


در ارزیابی آموزشگاه شرکت نموده و گواهینامه حضور دریافت نمائید


تائیدیه استاندارد آموزشی گذرانیده شده با مهر فنی و حرفه ای دریافت و برای شرکت در آزمون فنی و حرفه ای جهت دریافت مدرک بین المللی فنی و حرفه ای معرفی گردید.
ردیف رشته نام حرفه کد استاندارد ساعت تئوری ساعت عملی ساعت کارورزی جمع کل ساعات شهریه مصوب (ریال)
1 مدیریت صنایع-شغل کنترلر کیفیت 9-49/88/1/3 58 89 0 147 5400000
2 مدیریت صنایع-شغل مدیر مهندسی تولید 2-11/78/1/3 111 171 50 332 8940000
3 مدیریت صنایع-شغل تحلیلگر سیستم 0-83/10/1/1 56 79 0 135 5200000
4 مدیریت صنایع-شغل مهندسی صنایع و سیستم 0-28/12/1/3 135 239 58 432 14260000
5 مدیریت صنایع-شغل کارشناس تضمین کیفیت 8-49/86/1/3 129 204 47 380 9830000
6 مدیریت صنایع-شغل مدیر امور مهندسی و تعمیرات 0-28/11/1/11 80 130 0 210 8150000
7 مدیریت صنایع-شغل کارآفرین 4-10/18/1/2 40 56 0 96 3580000
8 مدیریت صنایع-شغل معاون تحقیقات و توسعه 0-25/97/1/2 97 142 0 239 7890000
9 مدیریت صنایع-شغل پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع TQM 0-83/10/1/1 25 50 0 75 2890000
10 مدیریت صنایع-شغل ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت 0-83/13/1/1 43 87 0 130 4290000
11 مدیریت صنایع-شغل مدیر ممیزی داخلی 0-83/15/1/1 76 118 0 194 7700000
12 مدیریت صنایع-شغل مدیر تضمین کیفیت 8-49/85/1/3 45 66 0 111 4290000
13 مدیریت صنایع-شغل مدیر تولید 0-28/14/1/3 42 63 0 105 4290000
14 مدیریت صنایع-شغل سر ممیز داخلی 0-83/14/1/1 33 49 0 82 2640000
15 مدیریت صنایع-شغل سرپرست انبار عمومی 3-91/43/1/2/3 70 150 0 220 7870000
16 مدیریت صنایع-شغل مدیر فرآیندهای ویژه تولید 0-28/11/1/1/1 40 97 0 137 5500000
17 مدیریت صنایع-شغل تکنسین گروه کیفی 0-39/20/2/1 31 54 0 85 3270000
18 مدیریت صنایع-شغل مسئول کنترل پروژه 0-39/32/1/1 43 71 0 114 3760000
19 مدیریت صنایع-شغل ارزیاب طرح های توجیهی فنی-اقتصادی-مالی 0-28/91/1/1 26 52 0 78 3000000
هم اکنون ثبت نام کنید
لطفا وارد شوید