آموزش مجازی اصول ساخت ساز مسکونی 

آموزش مجازی اصول ساخت ساز مسکونی (Principles for residential construction) : امروزه با توجه به رشد سریع جمعیت در شهرها و…

0
از 599,000 تومان

آموزش مجازی مدیریت تحول

آموزش مجازی مدیریت تحول، یا مدیریت تغییر یا مدیریت انتقال عناوینی مشابه برای شاخه ای از علم مدیریت می باشند…

0
از 390,000 تومان