آموزش مجازی امدادگر حوادث

آموزش مجازی امدادگر حوادث  : امدادگر حوادث شغلی است از حوزه بهداشت و ایمنی که در آن شخص قادر به انجام…

0
از 699,000 تومان