آموزش مجازی مامور اورژانس اجتماعی

آموزش مجازی مامور اورژانس اجتماعی: در هر جامعه ای برای پاسخگویی به نیازهای مردم و حل یا کاهش مشکلات آنها…

0
از 595,000 تومان

آموزش مجازی مامور اورژانس اجتماعی

آموزش مجازی مامور اورژانس اجتماعی: آیا می خواهید بدانید که در شرایط تهدید کننده زندگی اضطراری چه کاری باید انجام دهید؟…

0
Free!