آموزش مجازی مدیریت اثربخش آموزش پیاده سازی ایزو ۱۰۰۱۵

آموزش مجازی مدیریت اثربخش آموزش پیاده سازی ایزو ۱۰۰۱۵ جهت سازماندهی و طرح ریزی فرآیند آموزش در سازمان ها می…

0
از 695,000 تومان

آموزش مجازی مدیریت کیفیت استاندارد ISO 9001

آموزش مجازی مدیریت کیفیت استاندارد ISO 9001 یکی از بحث های جدید در زمینه تولید و خدمات است. گرچه سابقه…

0
از 599,000 تومان