آموزش مجازی کارشناس برق و الکترونیک خودرو

آموزش مجازی برق و الکترونیک خودرو (Expert in Automotive Electrical and Electronics) : در دوره کارشناس برق و الکترونیک خودرو می…

0
از 599,000 تومان

آموزش مجازی نرم افزار دیگسایلنت

آموزش مجازی نرم افزار دیگسایلنت (DigSILENT software) : نرم افزار دیگسایلنت (DIgSILENTPowerFactory) یکی از نرم افزار های قدرتمند تو زمینه…

0
از 599,000 تومان