آموزش مجازی کارشناس ارزیابی بیمه خودرو

آموزش مجازی کارشناس ارزیابی بیمه خودرو (Auto insurance evaluation expert) : ارزیابی و تسویه خسارت کار بسیار حساس و پیچیده…

0
از 799,000 تومان

آموزش مجازی کارشناس ارزیابی بیمه خودرو

دوره آموزش مجازی کارشناس ارزیابی بیمه خودرو یک برنامه صفحه گسترده الکترونیکی است. این نرم افزار قدرتمند برای محاسبه، ذخیره، تجزیه و…

0
از 699,000 تومان

آموزش مجازی کارشناس ارزیابی بیمه های اشخاص

آموزش مجازی کارشناس ارزیابی بیمه های اشخاص کارشناس ارزیابی بیمه های اشخاص کسی است که بتواند از عهده انعقاد قرار…

0
از 699,000 تومان