آموزش مجازی رعایت الزامات سلامت،بهداشت، ایمنی محیط کار خدمات تغذیه ای

آموزش مجازی رعایت الزامات سلامت،بهداشت، ایمنی محیط کار خدمات تغذیه ای : ایمنی عبارت ازبرنامه ریزی به منظور رهایی از…

0
از 599,000 تومان

آموزش مجازی کارشناس تغذیه

آموزش مجازی کارشناس تغذیه : انسان برای بقای خود نیازمند غذا است. خوردن یکی از نیازهای ذاتی بشر می باشد.…

0
از 699,000 تومان