آموزش مجازی سرپرست برنامه ریزی و کنترل تولید

آموزش مجازی سرپرست برنامه ریزی کنترل تولید برای آشنایی با تولید و برنامه ریزی تولید موثر است. سریرست برنامه ریزی و…

0
از 698,000 تومان

آموزش مجازی طراحی و تولید کفش

آموزش مجازی طراحی و تولید کفش، سوال همیشگی شما، چگونه طراح کفش شویم؟ این‌روزها همه از حرفه جذابی به نام…

0
از 695,000 تومان