آموزش مجازی تکنیک ها و فنون کار با مدیران مافوق

آموزش مجازی تکنیک ها فنون کار مدیران مافوق : عمده کارکنان شاغل از مهارت های ارتباط کلامی با مافوق خود…

0
از 599,000 تومان

آموزش مجازی تکنیک های فروش بازاریابی دولتی

آموزش مجازی تکنیک های فروش بازاریابی دولتی: فروش در مورد گوش دادن به مردم و تجویز راه حل است. در هر…

0
از 390,000 تومان

آموزش مجازی تکنیک های مصاحبه گزینش

آموزش مجازی تکنیک های مصاحبه گزینش ، از چالش های مدیران در سازمان ها، مدیریت و رهبری کارکنان می باشد.…

0
از 599,000 تومان

آموزش مجازی کاربر ماساژ

آموزش مجازی کاربر ماساژ (Massage user) : کاربر ماساژ ، عنوانى شغلى میان مشاغل مورد ارائه ى فنى و حرفه…

0
از 799,000 تومان