آموزش مجازی مددکار اجتماعی

آموزش مجازی مددکار اجتماعی (social worker)، مددکاران اجتماعی از افراد و خانواده ها در شرایط دشوار حمایت می کنند. و…

0
از 699,000 تومان

آموزش مجازی مدیریت اماکن ورزشی

آموزش مجازی مدیریت اماکن ورزشی،  برگزاری رویدادهای ویژه، اصلی ترین عامل برای ایجاد مکانهای بزرگ ورزشی است. آنها مالکان و…

0
از 597,000 تومان