آموزش مجازی امدادگر حوادث

آموزش مجازی امدادگر حوادث  : امدادگر حوادث شغلی است از حوزه بهداشت و ایمنی که در آن شخص قادر به انجام…

0
از 699,000 تومان

آموزش مجازی نکات تئوری ایمنی کار در ارتفاع

آموزش مجازی نکات تئوری ایمنی کار در ارتفاع (Work safety at Height ) : خطرات ناشی از کارها و فعالیت های…

0
از 599,000 تومان