آموزش مجازی بازاریابی حرفه ای

آموزش مجازی بازاریابی حرفه ای : کلمه بازار تداعی کننده خیابانی شلوغ و مملو از خریداران و فروشندگان است. اما…

0
از 599,000 تومان

آموزش مجازی فروش حرفه ای

دورآموزش مجازی فروش حرفه ای: با ایجاد روابط با مشتریان بالقوه و علاقه به دنیای آنها، می توانید احتمال اطمینان…

0
Free!