آموزش مجازی آسیب شناسی ورزشی

آموزش مجازی آسیب شناسی ورزشی (Sport pathology): موضوع آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، موارد مربوط به آسیب شناسی ورزشی، حرکات…

0
از 599,000 تومان