آموزش مجازی مدیریت کشتارگاه

آموزش مجازی مدیریت کشتارگاه ، یک کشتارگاه ، تأسیساتی است که در آن ذبح حیوانات انجام می شود ، که اغلب…

0
از 699,000 تومان