آموزش مجازی فروشنده لوازم یدکی اتومبیل

آموزش مجازی فروشنده لوازم یدکی اتومبیل یکی از مشاغلی است که صرفه اقتصادی بسیار مناسبی دارد. صاحبان شغل فروشنده لوازم…

0
از 699,000 تومان

آموزش مجازی کارشناس ارزیابی بیمه خودرو

آموزش مجازی کارشناس ارزیابی بیمه خودرو (Auto insurance evaluation expert) : ارزیابی و تسویه خسارت کار بسیار حساس و پیچیده…

0
از 799,000 تومان

آموزش مجازی کارشناس ارزیابی بیمه خودرو

دوره آموزش مجازی کارشناس ارزیابی بیمه خودرو یک برنامه صفحه گسترده الکترونیکی است. این نرم افزار قدرتمند برای محاسبه، ذخیره، تجزیه و…

0
از 699,000 تومان

آموزش مجازی کارشناس برق و الکترونیک خودرو

آموزش مجازی برق و الکترونیک خودرو (Expert in Automotive Electrical and Electronics) : در دوره کارشناس برق و الکترونیک خودرو می…

0
از 599,000 تومان