آموزش مجازی DBA گرایش مدیریت روابط عمومی

آموزش مجازی DBA گرایش مدیریت روابط عمومی: روابط عمومی را مدیریت ارتباط میان سازمان، شرکت و یا مخاطب میتوان تعریف کرد.…

0
از 390,000 تومان

آموزش مجازی MBA گرایش مدیریت روابط عمومی

آموزش مجازی MBA گرایش مدیریت روابط عمومی: برقراری ارتباط مؤثر با مخاطبان و ساخت تصویر مناسب و مطلوب از سازمان‌ها،…

0
از 390,000 تومان