آموزش مجازی PBA فنون مذاکره زبان بدن

آموزش مجازی PBA فنون مذاکره زبان بدن : مذاکره در تعریف امروزی به فرآیند گفت‌وگو محور اطلاق می‌شود.که روی یک…

0
از 899,000 تومان

آموزش مجازی اختلالات یادگیری عوامل آن

آموزش مجازی اختلالات یادگیری عوامل آن ناتوانی های ویژه یادگیری به معنای اختلال در یک یا چند فرایند روانشناختی را یاد…

0
از 599,000 تومان

آموزش مجازی روانشناسی سیاسی

آموزش مجازی روانشناسی سیاسی: روان شناسی، رفتار و فرایندهای ذهنی را به نحوی مورد بررسی و مطالعه قرار میدهد. فرایندهای…

0
از 599,000 تومان

آموزش مجازی روانشناسی ورزشی

آموزش مجازی روانشناسی ورزشی دانشی میان رشته‌ای است که به بررسی داده‌های دو دانش حرکت شناسی و روان‌شناسی می‌پردازد. این…

0
از 599,000 تومان

آموزش مجازی مددکار اجتماعی

آموزش مجازی مددکار اجتماعی (social worker)، مددکاران اجتماعی از افراد و خانواده ها در شرایط دشوار حمایت می کنند. و…

0
از 699,000 تومان

آموزش مجازی مدیریت اماکن ورزشی

آموزش مجازی مدیریت اماکن ورزشی،  برگزاری رویدادهای ویژه، اصلی ترین عامل برای ایجاد مکانهای بزرگ ورزشی است. آنها مالکان و…

0
از 597,000 تومان