آموزش مجازی تحقیق عملیات

آموزش مجازی تحقیق عملیات، تحقیق در عملیات معمولا در قالب عناوینی چون علم مدیریت (Management Science)، روش های مقداری (Quantitative…

0
از 390,000 تومان