آموزش مجازی DBA گرایش مدیریت روابط عمومی

آموزش مجازی DBA گرایش مدیریت روابط عمومی: روابط عمومی را مدیریت ارتباط میان سازمان، شرکت و یا مخاطب میتوان تعریف کرد.…

0
از 390,000 تومان

آموزش مجازی PBA مدیریت حرفه ای عملکرد کارکنان

آموزش مجازی PBA مدیریت حرفه ای عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران هر موسسه بزرگ و یا مجموع کارکنان…

0
از 390,000 تومان

آموزش مجازی تئوری های سازمان مدیریت

آموزش مجازی تئوری های سازمان مدیریت، نظریه های مدیریتی قبل ازسال ۱۷۵۰ تقسیم بندی خاصی ندارند. ضمن اینکه اصول، مفاهیم…

0
از 390,000 تومان

آموزش مجازی تکنیک ها و فنون کار با مدیران مافوق

آموزش مجازی تکنیک ها فنون کار مدیران مافوق : عمده کارکنان شاغل از مهارت های ارتباط کلامی با مافوق خود…

0
از 599,000 تومان

آموزش مجازی مباحث تعالی سازمانی EFQM

آموزش مجازی مباحث تعالی سازمانی EFQM، مدل EFQM معتقد است که نتایج برتری( مشتریان، کارکنان و جامعه ) از طریق رهبری…

0
از 595,000 تومان

آموزش مجازی مدیریت کسب و کار سطح دو

آموزش مجازی مدیریت کسب کار سطح دو، نقش اساسی مدیریت در کلیه سطوح موسسات استفاده مطلوب از منابع ( انسانی و…

0
از 390,000 تومان

آموزش مجازی مدیریت مالزیایی

آموزش مجازی مدیریت مالزیایی : بیشتر مدیران جدید مهارت های فنی برای موفقیت را دارند. اغلب آنها فاقد مهارت مدیریت، ایجاد…

0
از 390,000 تومان