آموزش مجازی حسابدار صنعتی درجه دو

آموزش مجازی حسابدار صنعتی درجه دو (Industrial Accounting Level 2 )  شاخه ای از علم حسابداری است و وظیفه جمع آوری…

0
از 695,000 تومان

آموزش مجازی حسابدار صنعتی درجه یک

آموزش مجازی حسابدار صنعتی درجه یک، (Industrial Accounting Level 1) یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت محسوب می شود و دانش…

0
از 696,000 تومان