آموزش مجازی PBA مدیریت حرفه ای عملکرد کارکنان

آموزش مجازی PBA مدیریت حرفه ای عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران هر موسسه بزرگ و یا مجموع کارکنان…

0
از 390,000 تومان

آموزش مجازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

آموزش مجازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (Budgeting based on the function) : بودجه بخش مهمی از سند مالی کشور است.…

0
از 599,000 تومان