آموزش مجازی تحلیل سازه

آموزش مجازی تحلیل سازه (Analyzing structure) : تحلیل سازه، فرآیند محاسبه و تعیین اثرات بارها و نیروها بر روی یک…

0
از 599,000 تومان