آموزش مجازی جزا جرم شناسی

آموزش مجازی جزا جرم شناسی مطالعه ی پدیده های مجرمانه می باشد. مجرمان امروزه جرایم پیچیده ای را انجام می…

0
از 799,000 تومان

آموزش مجازی روانشناسی کار

آموزش مجازی روانشناسی کار برای آشنایی با تعاریف ایجاد شده است. روانشناسی کار می‌ توان گفت،‌ رشته‌ ای از روانشناسی…

0
از 599,000 تومان

آموزش مجازی کالیبراسیون

آموزش مجازی کالیبراسیون عملیاتی است که، تحت شرایط مشخص انجام می شود به طوری که در گام اول، بین مقادیرکمیت…

0
از 699,000 تومان