آموزش مجازی روخوانی روان خوانی قرآن کریم

آموزش مجازی روخوانی و روان خوانی قرآن کریم، روخوان و روانخوان قرآن کریم کسی است که بعد از گذراندن دوره…

0
از 390,000 تومان

آموزش مجازی امر به معروف نهی از منکر

آموزش مجازی امر به معروف نهی از منکر، در حوزه خدمات آموزشی است و شامل فعالیت ها به شرح ذیل…

0
از 599,000 تومان

آموزش مجازی مربی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

آموزش مجازی مربی روخوانی روانخوانی قرآن کریم جزوه مشاغل تخصصی در حوزه خدمات آموزشی است .آموزش مجازی مربی روخوانی روانخوانی…

0
از 596,000 تومان

آموزش مجازی مربی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم

آموزش مجازی مربی ترجمه مفاهیم قرآن کریم یکی از جامع ترین دوره های آشنایی با ترجمه و مفاهیم قرآن می…

0
از 698,000 تومان