آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی صنعت لجستیک

آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی صنعت لجستیک، این دوره به آموزش انگلیسی برای افرادی که درصنعت لجستیک (آماد) مشغول به…

0
از 595,000 تومان

آموزش مجازی مدیریت شبکه های توزیع

آموزش مجازی مدیریت شبکه های توزیع، توزیع همواره یکی از مهمترین معضلات سازمانها بوده است. امروزه با اصلاح دیدگاه مدیران…

0
از 390,000 تومان