آموزش مجازی PBA فنون مذاکره زبان بدن

آموزش مجازی PBA فنون مذاکره زبان بدن : مذاکره در تعریف امروزی به فرآیند گفت‌وگو محور اطلاق می‌شود.که روی یک…

0
از 899,000 تومان

آموزش مجازی مدیریت مذاکرات و جلسات

آموزش مجازی مدیریت مذاکرات و جلسات: بخش عمده‌ای از رابطه‌های ما در زندگی، چه زندگی شخصی و چه محیط کسب…

0
از 599,000 تومان