آموزش مجازی آمادگی شغلی

آموزش مجازی آمادگی شغلی، شایستگی است در حوزه خدمات آموزشی، شامل کارهایی چون بررسی و شناخت مشاغل مورد نظر، بررسی…

0
از 595,000 تومان