آموزش مجازی مددیار بازپروری اعتیاد

آموزش مجازی مددیار بازپروری اعتیاد شامل توانایی های ارائه مشاوره فردی در زمینه درمان و پیشگیری اعتیاد به معتادان،مشاوره به…

0
از 695,000 تومان

آموزش مجازی مشاور امور قضائی خانواده

آموزش مجازی مشاور امور قضائی خانواده : قوهٔ قضائیهٔ جمهوری اسلامی ایران، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و…

0
Free!

آموزش مجازی مشاور برنامه ریزی تحصیلی دوره متوسطه

آموزش مجازی مشاور برنامه ریزی تحصیلی دوره متوسطه ، این هدف را دنبال میکند که با ضرورت و جایگاه برنامه‌ریزی…

0
از 500,000 تومان

آموزش مجازی مشاوره تاسیس آموزشگاه

آموزش مجازی مشاوره تاسیس آموزشگاه (Consultation for establishing institute) : یکی از مشاغل زیر شاخه حوزه مدیریت آموزشی به شمار…

0
از 599,000 تومان