آموزش مجازی مشاور مشاغل

آموزش مجازی مشاور مشاغل، هدف دوره تربیت فردی است که به عنوان کارشـناس مـشاوره و هدایت آموزشی- شغلی مراکز بتواند…

0
از 390,000 تومان

آموزش مجازی مشاوره خرید فروش املاک اینترنت

آموزش مجازی مشاوره خرید فروش املاک در اینترنت (Property buying and selling Adviser in internet): در محل زندگی همه ما…

0
از 599,000 تومان

آموزش مجازی مشاوره هدایت آموزشی

آموزش مجازی مشاوره هدایت آموزشی، به عنوان یکی از مهمترین و گسترده ترین سازمانهای اجتماعی نقش بسیار مهمی در فرایند…

0
از 595,000 تومان