آموزش مجازی تحلیل سازه

آموزش مجازی تحلیل سازه (Analyzing structure) : تحلیل سازه، فرآیند محاسبه و تعیین اثرات بارها و نیروها بر روی یک…

0
از 599,000 تومان

آموزش مجازی فروشنده مصالح ساختمانی

آموزش مجازی فروشنده مصالح ساختمانی: مواد نشان دهنده نسبت زیاد و وزن زیاد بیشتر موارد ساختمانی هستند و از نظر شکل…

0
از 390,000 تومان