آموزش مجازی نگهداری تعمیرات

آموزش مجازی نگهداری تعمیرات شامل رفع اشکالات و نواقص هر نوع وسیله مکانیکی یا الکتریکی مصدوم شده می‌باشد. عملیات نگهداری…

0
از 599,000 تومان