آموزش مجازی کنترل پروژه نرم افزار پریم اورا

آموزش مجازی کنترل پروژه نرم افزار پریم اورا : به گونه ای طراحی شده است که همه جنبه های پیاده…

0
از 390,000 تومان

آموزش مجازی مدیریت پروژه اساس استاندارد PMBOK

آموزش مجازی مدیریت پروژه اساس استاندارد PMBOK : مدیریت پروژه همیشه به صورت غیررسمی عملی بوده، اما در اواسط قرن…

0
از 599,000 تومان