آموزش مجازی سرویس نگهداری دیزل ژنراتور

آموزش مجازی سرویس نگهداری دیزل ژنراتور ، یک دیزل-ژنراتور ازسیستمهای مختلفی تشکیل شده است که هر یک وظیفه مشخص و تعیین…

0
از 595,000 تومان