آموزش مجازی آشنایی اسناد تجاری

آموزش مجازی آشنایی اسناد تجاری، به معنای عام خود شامل اسکناس، برات، سفته، چـک، اوراق قـرضـه، اسناد خزانه، قبض انبارهای…

0
از 390,000 تومان

آموزش مجازی اصول انبارداری

آموزش مجازی اصول انبارداری در نظم و چینش انبار تاثر یسیاری دارد.بطورکلی انبار محل و مکانی (تحت کنترل) است، که یک…

0
از 680,000 تومان

آموزش مجازی تدارکات خارجی

آموزش مجازی تدارکات خارجی: اگرچه کلمه خرید یا خرید متضمن یک معامله صرف درگیر خریدار و فروشنده است، اما نیاز به…

0
از 390,000 تومان

آموزش مجازی سفارش(مسئول سفارشات)

آموزش مجازی سفارش(مسئول سفارشات) شغلی از حوزه مالی و بازرگانی که باید بتواند از عهده تنظیم درخواست سفارش کالا صدور حواله…

0
از 699,000 تومان