آموزش مجازی احداث گلخانه

آموزش مجازی احداث گلخانه و بازار محصولات کشاورزی هرگز از رونق نمی‌افتند بلکه رو به پیشرفت نیز هستند. احداث گلخانه…

0
از 596,000 تومان

آموزش مجازی نیروی کار ماهر گلخانه

آموزش مجازی نیروی کار ماهر گلخانه (Skilful greenhouse work force): نیروی کار ماهر گلخانه یکی از نیازهای اساسی برای یک…

0
از 599,000 تومان