آموزش مجازی احداث گلخانه

آموزش مجازی احداث گلخانه و بازار محصولات کشاورزی هرگز از رونق نمی‌افتند بلکه رو به پیشرفت نیز هستند. احداث گلخانه…

0
از 596,000 تومان

آموزش مجازی باغبانی Horticulture

آموزش مجازی باغبانی Horticulture، برحسب شواهد تاریخی، انسان بیش از ٩ هزار سال قبل در جلگه های دجله و فرات و…

0
از 595,000 تومان

آموزش مجازی کشت زعفران

آموزش مجازی کشت زعفران دانش کامل برای کشت و برداشت زعفران را توضیح می دهد. زعفران گیاهی است نیمه گرمسیری…

0
از 599,000 تومان

آموزش مجازی کشت و پرورش گیاهان آپارتمانی

آموزش مجازی کشت پرورش گیاهان آپارتمانی، (Cultivating and growing up apartment plants):  گیاهان خانگی به انتخاب خود در خانه زندگی…

0
از 598,000 تومان

آموزش مجازی گیاه شناسی

آموزش مجازی گیاه شناسی ، از زیرمجموعه رشته‌های زیست‌شناسی می باشد که زندگی و رشد و نمو گیاهان را مورد…

0
از 590,000 تومان