آموزش مجازی مباحث تعالی سازمانی EFQM

آموزش مجازی مباحث تعالی سازمانی EFQM، مدل EFQM معتقد است که نتایج برتری( مشتریان، کارکنان و جامعه ) از طریق رهبری…

0
از 595,000 تومان