در سال ۱۴۰۰ از طراحی جدید و امکانات جدید بنیاد آموزش مجازی ایرانیان رونمایی شد
0
021284284
لیست مطالب

جزا و جرم شناسی Punishment and Criminology E-learningC

جزا و جرم شناسی مطالعه ی پدیده های مجرمانه می باشد. مجرمان امروزه جرایم پیچیده ای را انجام می دهند که نیاز به این دوره به صورت تخصصی حس می شود. این گرایش با تمام ابعاد فردی و اجتماعی جامعه ...
فاقد تصویر شاخص

بررسی روند اجرایی استفاده از  انگشت نگاری در کشف علمی جرایم

مفاله های علمی نمایه شده در رسانه برخط بنیاد آموزش مجازی ایرانیان نویسنده:  عاطفه خدادادنیاسماکوش کلمات کلیدی: انگشت نگار، انگشت نگاری، جرم، مجرم، صحنه جرم. کد پیگیری: Ebama77849 چکیده: امروزه علم انگشت‌نگاری به طور مؤثری در کشف جرم ‌و دستگیری ...
حقوقدان خبره

حقوقدان خبره