در سال ۱۴۰۰ از طراحی جدید و امکانات جدید بنیاد آموزش مجازی ایرانیان رونمایی شد
0
021284284
لیست مطالب
مدیریت مدارس هوشمند

مدیریت مدارس هوشمند

                                                               مدیریت مدارس هوشمند مدارس هوشمند چیست ؟ اگر تصور ...

دوره آموزشی مدیریت مدارس هوشمندSmart Schools Management E-learning

مدارس هوشمند مدارسی هستند که مبانی توسعه آن ها استفاده از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات است. تفاوت آن ها با مدارس مجازی این است که در این مدارس دانش آموزان باید حضور فیزیکی داشته باشند، اما در مدرسه ...