در سال ۱۴۰۰ از طراحی جدید و امکانات جدید بنیاد آموزش مجازی ایرانیان رونمایی شد
0
021284284
لیست مطالب
برگزاری و مدیریت نمایشگاه (EMD)

برگزاری و مدیریت نمایشگاه (EMD)

    برگزاری و مدیریت نمایشگاه (EMD)   آشنایی با نمایشگاه و نحوه برگزاری آن : در این خصوص و پی بردن به ارزش و اهمیت آن لازم بازبینی به قدمت این حرکت در طول تاریخ داشته باشیم. در گذشته ...

دوره آموزشی برگزاری و مدیریت نمایشگاه (Exhibition Holding and Management E-learningB (EMD

کوتاه بودن زمان مدیریت مدیران ارشد شرکت های نمایشگاهی و نبود منابع اطلاعاتی و علمی قابل دسترس برای این مدیریان، از مهمترین نقاط ضعف صنعت نمایشگاه به شمار می رود که در سطح کیفی نمایشگاه های کشور نیز تاثیر شدیدی ...