در سال ۱۴۰۰ از طراحی جدید و امکانات جدید بنیاد آموزش مجازی ایرانیان رونمایی شد
0
021284284
لیست مطالب
هوش تجاری یا BI چیست؟

هوش تجاری یا BI چیست؟

هوش تجاری یا BI چیست؟ هوش تجاری یعنی «داشتن دانشی فراگیر از همه عواملی که بر سازمان موثر است.» در مفهوم سازمانی ، هوش تجاری ، داشتن دانشی عمیق است نسبت به همه عوامل مثل مشتریان (جامعه و مخاطبین، ارباب‌رجوع ...

مدیر BI در فناوری اطلاعات(هوش تجاری) BI Manager in Information Technology (Business Intelligence) E-learning

این شایستگی مربوط به حوزه فناوری اطلاعات می باشد. مدیر BI در فناوری اطالعات (هوش تجاری) دارای شایستگی های کار با هوش تجاری ، کار با انبارهای داده ، تحلیل کسب و کار و بصریسازی دادهها ، داده کاوی، متن ...